บรรยากาศพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ EC GROUP

691 VIEWS 10 SHARES
พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ EC GROUP สร้างวิถี Work-life Balance ที่มีประสิทธิภาพ ใส่ใจในสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน