ร่วมงานกับ EC Group

 • สถาปนิก จำนวน : 1 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  – ออกแบบ เขียนแบบ พัฒนาแบบงานสถาปัตยกรรม
  – ออกแบบ รายละเอียดงานและเขียนแบบ, งานสุขาภิบาล ประปา ไฟฟ้า ออกแบบอาคาร งานสเป็คต่างๆ
  – ประสานงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  – ตรวจเช็คและประสานงานให้ได้ตามกำหนด
  - จัดทำ Presentation ให้กับผู้บริหารรายสัปดาห์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก
  มีประสบการณ์การทำงานด้านสถาปัตยกรรม ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  มีทักษะการออกแบบได้หลากหลายแนว ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ คอนโด ออฟฟิศ
  มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเนื้องานและรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี
  ทำงานได้หลากหลายสไตล์และมีความรู้ทางงานออกแบบตกแต่งภายใน
  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD(โปรแกรมที่ใช้งานเขียนแบบและพรีเซนต์)ได้เป็นอย่างดี หรือ3D Max, Photoshop
  สามารถนำเสนองานแก่ผู้บริหารได้และเข้าใจและมีความรอบรู้ในเรื่อง Material ต่างๆ
  ดูแลและตรวจสอบงานหน้างานได้และถอดปริมาณงานและประเมินราคางานเบื้องต้นได้
  มีประสบการณ์ออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

  แฟกซ์ : 038-339-888

 • เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ จำนวน : 3 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง
  • ให้บริการลูกค้าด้านการจอง
  • บริหารจัดการงานขาย
  • การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
  • ศึกษารายละเอียดของลูกค้าและคู่แข่งขัน
  • ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
  • รายงานผลติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขาย
  • ปฏิบัติงาน 6 วันได้ (หยุดวันธรรมดา)

  คุณสมบัติ :

  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่น
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

  แฟกซ์ : 038-339-888

 • อินทีเรีย จำนวน : 1 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  ตำแหน่ง อินทีเรีย (Interior Designer/ มัณฑนากร)
  - ดำเนินการร่วมวางแผนงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน
  - เลือกวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสมให้ตรงตามเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย
  - จัดทำแปลนแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในต่างๆ
  - ประสานงานและติดตามงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานตามแบบ
  - สำรวจราคางานตกแต่งภายใน ประเมินราคา และจัดทำรายงาน
  - พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานงานออกแบบตกแต่งภายในให้มีคุณภาพมากขึ้น
  - ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่าง ๆ

  คุณสมบัติ :

  หญิง/ชาย อายุอย่างน้อย 25 ปีขึ้นไป
  จบปริญญาตรีสาขาศิลปะการตกแต่ง,ออกแบบตกแต่งภายใน,สถาปัตยกรรมภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบภายใน 3 ปีขึนไป
  หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบในธุรกิจอสังหาฯ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  มีความรู้และความชำนาญในด้านการออกแบบ,ตกแต่งภายใน,ประเมินราคา
  สามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบ 3D ได้
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Auto Cad 3D,3D MAX,Sketch up,Photoshop ได้
  มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน (Presentation) ได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้,รับแรงกดดันได้ดี

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110
  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28
  แฟกซ์ : 038-339-888
 • วิศวกรโครงการ จำนวน : 3 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
  • ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้รับเหมา/โฟร์แมน และรายงานต่อ ผู้จัดการโครงการได้​

  คุณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง  
  • หากมีประสบการณ์ตรงกับสายงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ 

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28
  แฟกซ์ : 038-339-888