ร่วมงานกับ EC Group

 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกโฮมแคร์ จำนวน : 1 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  • ดูแลหลังงานขายทุกโครงการ
  • ดูแลงานสวน,ถนน งานส่วนกลางทุกโครงการ
  • ดูแลงานแม่บ้านทุกโครงการ และงานรักษาความปลอดภัยทุกโครงการ
  • ตรวจความสะอาดโครงการทุกโครงการ และอาคารเช่ารายประจำ รายเดือน
  • ดูแลโกดังส่วนกลาง 
  • งานช่วยจัดบ้านตัวอย่างโครงการที่เปิดใหม่
  • งานประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ :

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ และการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • หากมีประสบการณ์หรือบ้านใกล้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

  แฟกซ์ : 038-339-888

 • เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ จำนวน : 3 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง
  • ให้บริการลูกค้าด้านการจอง
  • บริหารจัดการงานขาย
  • การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
  • ศึกษารายละเอียดของลูกค้าและคู่แข่งขัน
  • ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
  • รายงานผลติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขาย
  • ปฏิบัติงาน 6 วันได้ (หยุดวันธรรมดา)

  คุณสมบัติ :

  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่น
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

  แฟกซ์ : 038-339-888

 • Graphic Design Online จำนวน : 1 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  • ออกแบบและจัดทำ Artwork สำหรับสื่อ Online ลงบน Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, Line@, Twitter, Instagram, YouTube 
  • เสนอแนวคิดเพื่อเริ่มต้นแคมเปญการสื่อสารหรือโซลูชันที่สร้างสรรค์กับทีมงานภายในเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทีมการตลาด
  • สร้างสรรค์และวางแผนจัดทำ content ตามแนวทางของบริษัท
  • ถ่ายภาพสินค้า Clip VDO

  คุณสมบัติ :

  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา สาขาวิชา Graphic design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือโปรแกรมในการทำ Graphic Design อื่น ๆ
  • มีประสบการณ์ด้าน Graphic content จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน มีความรับผิดชอบต่องานสูง และสามารถส่งงานที่มอบหมายได้ตามเวลาที่กำหนด 
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานได้ดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • กรุณาแนบผลงานออกแบบที่ผ่านมา

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110
  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28
  แฟกซ์ : 038-339-888
 • โฟร์แมน จำนวน : 2 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

  • ดูแลงานก่อสร้าง และตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง
  • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  • ประสานกับผู้รับเหมาได้
  • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้

  คุณสมบัติ :

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ขยัน อดทน ใฝ่รู้
  • มีวินัยในการทำงาน
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28
  แฟกซ์ : 038-339-888