Join EC Group

 • เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ จำนวน : 3 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สมัครงาน

  รายละเอียดของงาน :

 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง
 • ให้บริการลูกค้าด้านการจอง
 • บริหารจัดการงานขาย
 • การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
 • ศึกษารายละเอียดของลูกค้าและคู่แข่งขัน
 • ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
 • รายงานผลติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขาย
 • ปฏิบัติงาน 6 วันได้ (หยุดวันธรรมดา)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่น
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อ :

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

  โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

  แฟกซ์ : 038-339-888