ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญ เปิดโครงการเดอะพาโน คลาสเซ่

975 VIEWS 10 SHARES
นำโดย คุณมีชัย ชุนหรักษโชติ ประธานกรรมการ และ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด ได้จัดทำพิธีทำบุญ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับโครงการ