Company Trip 2023 EC Group ... เที่ยวมันส์ จันทบุรี

1,285 VIEWS 10 SHARES
เที่ยวมันส์ จันทบุรี วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับ โรงเรียนวัดหนองคัน (ใจ พิทยาการ) จังหวัด จันทบุรี