ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญขอบคุณพระภูมิเจ้าที่ โครงการเดอะพาโน บางปะกง

1,408 VIEWS 10 SHARES
นำโดย คุณมีชัย ชุนหรักษโชติ ประธานกรรมการ และ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด ได้จัดทำพิธีขอบคุณพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ลูกบ้านภายในโครงการ