"Happy Trip Happy Time" เที่ยวยกก๊วน กับ EC Group

229 VIEWS 10 SHARES
Special Trip จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข ให้แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร และเพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักกันมากขึ้น ทุกความสนุก ความสุข คือพลังงานที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแรง และมั่นคง