เยี่ยมชมโครงการ The Masters

3,392 VIEWS 10 SHARES

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 64 ทีม RE-CU Academy Channel นำโดย อ.ธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล (อ.ป๋อง) กรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าเยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้บริหาร โครงการ The Masters ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจ ความเป็นมา นวัตกรรม กลยุทธ์ทางการตลาด และความประทับใจใน RE-CU Family" ขอขอบพระคุณทีม RE-CU Academy สำหรับการเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้