EC Group มอบอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

272 VIEWS 10 SHARES

 และผู้ที่กักตัวในเขต อบต.นิคมพัฒนา ให้กับอบต.นิคมพัฒนา