ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญ ตั้งศาล โครงการเดอะมิกซ์ฮิลลไซด์ บ่อวิน

282 VIEWS 10 SHARES
นำโดย คุณมีชัย ชุนหรักษโชติ ประธานกรรมการ และ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด ได้จัดทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ลูกบ้านภายในโครงการ