ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญ ตั้งศาล เปิดโครงการ พาโนไนน์ ศรีราชา-เก้ากิโล

1,090 VIEWS 10 SHARES
นำโดย คุณมีชัย ชุนหรักษโชติ ประธานกรรมการ และ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุข ให้กับโครงการและผู้อยู่อาศัย