EC Happy Children's Day

989 VIEWS 10 SHARES

วันเด็กปีนี้ EC Group ได้ร่วมปันสุขมอบของบริจาคในโครงการ ❛เหลือ-หนูขอ❜ ขอร่วมบริจาคของมือสองสภาพดี และสิ่งของเหลือใช้ เพื่อเปลี่ยนเป็นให้เป็นอาหาร-ยารักษาโรค ส่งความสุขมอบรอยยิ้มให้น้องๆ ผู้พิการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมปันสุขในครั้งนี้ค่ะ

__________________________________________

เราเชื่อว่า “บ้าน..คือความสุขของการใช้ชีวิต

#ECGroup #HappyLiving #วันเด็กแห่งชาติ2567