"EC Happy Share" ปัน สุข ให้ชุมชน

170 VIEWS 10 SHARES
โครงการพาโนเซน ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจากการร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดหนองคล้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท