EC Happy Share ... ปัน สุข ให้ชุมชน

699 VIEWS 10 SHARES


EC Happy Share ... ปัน สุข ให้ชุมชน
ครั้งนี้ EC Group ได้ร่วมปันสุขมอบของบริจาคในโครงการ “เหลือ-หนูขอ” ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมปันสุขในครั้งนี้ค่ะ