เยี่ยมชมโครงการได้อย่างมั่นใจในทุกวัน #ECVaccinated

844 VIEWS 10 SHARES

พนักงานในเครือ EC Group ได้รับวัคซีนครบทั้งหมดแล้ว และทาง EC Group ได้สั่งจอง Moderna วัคซีน mRNA ไว้สำหรับ Booster ให้แก่พนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมการให้บริการภายใต้มาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ

สถานการณ์ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว เราขอให้ทุกท่านยังคงต้องดูแลตัวเองด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รักษาระยะห่าง ทานร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
__________________________________________
เราเชื่อว่า "บ้าน..คือความสุขของการใช้ชีวิต"
#ECVaccinated #HappyLiving #ECGroup #VaccinatedAndHappy