"EC Happy Share" ปัน สุข ให้ชุมชนโครงการเดอะ พาโน บางปะกง

257 VIEWS 10 SHARES

โครงการเดอะ พาโน บางปะกง ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจากการร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท