EC Happy Share ปัน สุข ให้ชุมขน โครงการเดอะแกรนด์ พาโน

278 VIEWS 10 SHARES

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชากค้อ) จำนวน 10,000 บาท